СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

АРН Сервиз Комерсиал ЕООД извършва услуги със собствена строителна механизация следните услуги:

– разкривки на терени
– почистване на хвостохранилища
– прокарване на пътища в горски райони
– добив на земни и скални маси
– трошене и пресяване на скални маси
– товарене на земни и скални маси и насипни товари