ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

АРН Сервиз Комерсиал ЕООД извършва със собствени транспортни средства следните транспортни услуги :

– товарене на земни и скални маси и насипни товари на цялата територия на страната
– транспорт на земни и скални маси и насипни товарина цялата територия на страната
– извънгабаритни превози в страната и чужбина с тегло до 63 тона и дължина до 19.10 метра